พิธีประสาทปริญญา ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 53

9 ม.ค. 2555

         รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 3,260 คน ณ อาคารอิมแพ็คคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา