พิธีซ้อมประสาทปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2553

6 ม.ค. 2555

         มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2553 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

         สำหรับในปีการศึกษานี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 10 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 360 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 3,459 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 3,829 คน

         โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะมีกำหนดการพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจริง ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 ณ อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอล์ล 1-2 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป