“ประชุมบุคลากร ปีการศึกษา 2554”

29 ธ.ค. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานการประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 พร้อมมอบรางวัลแสดงความยินดีแก่บุคลากรดีเด่น บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ  บุคลากรรางวัล The Best Teaching Award 2010 และรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10ปี และ20 ปี  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน