ยุทธศาสตร์การจัดการโซ่อุปทาน

29 ธ.ค. 2554

 ดร.วิทยา  สุหฤทดำรง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน และเป็นวิทยากร  การสัมมนา “โครงการยุทธศาสตร์การจัดการโซ่อุปทานแบบลีนภายในองค์กรสู่อุตสาหกรรมไทยเพื่อบุกตลาด AEC” จัดโดยสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท Reed Tradex ภายในงาน Metalex 2011 ณ ห้อง Meeting Room 210 ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา