ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ศรีปทุม 2554

26 ธ.ค. 2554

 รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบของที่ระลึกให้กับศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เนื่องในโอกาสเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง “สหกิจศึกษากับการพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554 ณ ห้องออดิทรอเรี่ยม 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน