ขอบคุณจากใจ

21 ธ.ค. 2554

  อาจารย์โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและบุคลากร แสดงความขอบคุณพลเอกสราวุธ บูรณดิลก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและทีมงานสำนักงานอาคารสถานที่ ที่ร่วมกันปกป้องมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้รอดพ้นวิกฤติอุทกภัย ปี 2554 ณ ห้องอาคารสถานที่ อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน