สสอท. Big Cleaning Day เพื่อนช่วยเพื่อน มหาวิทยาลัย

19 ธ.ค. 2554

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) นำสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day เพื่อนช่วยเพื่อนมหาวิทยาลัย” ภายหลังประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมที่ มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา