จิตอาสา “ ต้นกล้าพันธุ์ใหม่หัวใจสหกรณ์

16 ธ.ค. 2554

ดร.ธวิช สุดสาคร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และผู้อำนวยการศรีปทุมโพลล์ ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ จำกัด นำทีมคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ จำกัด จัดโครงการต้นกล้าพันธุ์ใหม่หัวใจสหกรณ์ ปี 2554 เพื่อให้ความรู้หลักในการส่งเสริมงานสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งสหกรณ์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกและครอบครัว  ณ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี