“บ่นเรื่องบ้าน…หลังน้ำท่วม”

16 ธ.ค. 2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะดิจิทัลมีเดีย จัดงานเสวนาหัวข้อ “บ่นเรื่องบ้าน…หลังน้ำท่วม” โดยได้รับเกียติจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานสถาปัตฯ วิศวะฯ  เป็นวิทยากร ณ ห้อง Auditorium-1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม