“แสดงความยินดี ตำแหน่งใหม่”

16 ธ.ค. 2554

อาจารย์กฤช กาญจนาภา ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายราชวัตร สว่างรักษ์ ในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา คนใหม่  ณ หอประชุมรัชมงคล โรงเรียนสารวิทยา