“อาจารย์จิตอาสา”

16 ธ.ค. 2554

อาจารย์ฉัตรฉวี คงดี อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับมอบเกียรติบัตรจาก นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่4 จ.นครนายก ในโอกาสเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านงานสหกรณ์ให้แก่นักเรียน ในโครงการต้นกล้าพันธุ์ใหม่หัวใจสหกรณ์ ประจำปี 2554  ณ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี