น้ำใจชาวศรีปทุม

16 ธ.ค. 2554

            คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กว่า 100 คน ร่วมกันทำความสะอาดในงาน Big Cleaning Day ณ มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554