ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลขวัญใจมหาชน “สิงห์สร้างสรรค์ คนทีวีปี 6”

15 ธ.ค. 2554

ทีม SPU Channel D 53 ได้แก่ นางสาวอารีรัตน์  บุตรพรม  นางสาวนรีรัตน์  วัชรินทร์  และนางสาวพิชญา  เกตุพันธ์  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน จากโครงการสิงห์สร้างสรรค์ คนทีวีปี 6 จัดโดย บริษัท สาระดี จำกัด ผู้ผลิตรายการเรื่องจริงผ่านจอ โดยเข้าร่วมแข่งขันกับนักศึกษาจำนวน 32 ทีมทั่วประเทศ ณ หอประชุม บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด