“เฟ้นหาคนเก่ง”

13 ธ.ค. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2554  เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ถึง3 เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมเศรษฐศาสตร์A  อันดับที่2 ได้แก่ ทีมวิศวกรรมศาสตร์D อันดับที่3 ได้แก่ ทีมวิทยาลัยนานาชาติC ซึ่งโครงการนี้มีน้องๆจากคณะต่างๆเข้าร่วมแข่งขันกว่า 42 ทีม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน