วันพ่อแห่งชาติ ปี 54

13 ธ.ค. 2554

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือก “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ปีที่ 32 โดยมี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะรักษาการนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นประธานจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ” พุทธศักราช 2554 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา