เตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2553

24 พ.ย. 2553

อาจารย์โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2553 เป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2553 โดยในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำนำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันที่ 29 ต.ค.53 ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดพิธีฉลององค์กฐินในวันที่ 28 ต.ค. 53 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน