คณะบริหารจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “การทำงาน Proactive”

24 พ.ย. 2553

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีคณะ หัวข้อ “การทำงาน Proactive” โดยมีนายทายาท ศรีปลั่ง ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน