“ม.ศรีปทุม ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง”

9 ธ.ค. 2554

รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 85รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ 84พรรษา โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานย่านพหลโยธิน และชุมชนใกล้เคียง ร่วมงานทำบุญตักบาตรฯเป็นจำนวนมาก ณ ลานหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน