ม.ศรีปทุมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้นักศึกษา ณ บ้านอยู่สบาย

24 พ.ย. 2553

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งมอบของขวัญแก่นักศึกษาในงานเลี้ยงสังสรรค์ “บ้านอยู่สบายไนท์ปาร์ตี้” ณ หอพักนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศรีปทุม บ้านอยู่สบาย