“ม.ศรีปทุม วิทยาคารพญาไท สอนชดเชยภาค1/2554 ตั้งแต่ 1 ธ.ค.54″

1 ธ.ค. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00-20 00 น.และเริ่มการเรียนการสอน (สอนชดเชยภาคเรียนที่ 1/2554) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 (ยกเว้น วันที่ 5 และ 10  ธันวาคม 2554)

สำหรับในภาคเรียนที่ 2/2554 จะทำการเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม2554 – 18 มีนาคม 2555 ในระหว่างนี้ หากคณะหรือหน่วยงานต้องการใช้ สถานที่ในการประชุมหารือเพื่อเตรียม ความพร้อมต่างๆ สามารถติดต่อ อ.วิมวรรณา ได้ที่หมายเลข 081 833 5251 หรือคุณจรรยาภรณ์ หมายเลข 084 699 9431 เบอร์ติดต่อสำนักงาน 02 298 0181-3