“ม.ศรีปทุม ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา”

1 ธ.ค. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดงาน “มหาวิทยาลัยศรีปทุม เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา” วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ลานหน้าประตูทางเข้าหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน

ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกับ หน่วยงานย่านพหลโยธิน ผู้แทนส่วนแยก บชร.1 และชาวชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ลานหน้าประตูทางเข้าหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมแรก เวลา 06.30 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 85 รูป และกิจกรรมที่สอง ในเวลา 18.30 น. จัดพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ 84พรรษา สำหรับพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเทียนไว้ให้ โดยการแต่งกายเข้าร่วมงานขอความกรุณาสวมชุดสุภาพ งดเครื่องแต่งกายสีดำและสีน้ำเงิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ขอเชิญชวนประชาชนชุมชนต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ดังวันเวลาในข้างต้น และสำหรับผู้เข้ากิจกรรมที่จะนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัย ขอให้นำรถยนต์เข้า-ออกได้ที่ประตูทางออก (ประตูศาลพระภูมิ) สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1107, 1118, 1181, 1184-5” อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวในตอนท้าย

กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล >>Click<<
กำหนดการพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร >>Click<<