11 ก.ย. ครบรอบสถาปนาคณะบัญชี

24 พ.ย. 2553

ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ประจำปี 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน