ม.ศรีปทุม ลงพื้นที่ทำความสะอาด เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอน หลังน้ำลด

27 พ.ย. 2554

         พล.อ.สราวุธ บูรณดิลก รองอธิการบดี นำบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัย และถนนพลโยธิน ริมฟุตบาท ริมรั้ว ตลอดจนถึงแนวชุมชนบางบัว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนต่อไป หลังประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม

         และในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำและกองกำลังทหารจาก กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน เข้าร่วมสนับสนุนในการทำความสะอาดในครั้งนี้ด้วย