คณะบัญชีจัดโครงการลมหายใจเป็นบุญ ครั้งที่ 3

24 พ.ย. 2553

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตอน ลมหายใจเป็นบุญ 3 โดยมีหลวงปู่บุญกู้ อนุวัฒฺโน จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน เป็นพระวิทยากร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน