คณะบริหารจัดงานเลี้ยงศิษย์เก่าสัมพันธ์

24 พ.ย. 2553

ดร. กมล ชัยวัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ “บ้านสีฟ้า ศิษย์เก่าสัมพันธ์” และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีคณะ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน