นักศึกษา ป.โท/เอก คณะบริหาร ร่วมฟังบรรยายพิเศษ

24 พ.ย. 2553

ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของหลักสูตร จำนวน 30 คน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำเร็จของนักกีฬาไทยและโอลิมปิคไทย” โดยมี พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์