“ชาวศรีปทุม จิตอาสาบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย”

25 พ.ย. 2554

จากที่เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร นอกจากเปิดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบภัยแล้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีจัดโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับความเดือดร้อน อาทิ การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ การลงพื้นที่มอบสิ่งของต่างๆแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน การเปิดโรงครัว เป็นต้น

การบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการต่างๆ อาทิ

- คณาจารย์  และนักศึกษา นักศึกษาภาควิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ชุมชนบ้านเวียงพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า, กลุ่มแต่งแต้มฝันและนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมจัดกิจกรรม Mini Project รวบรวมเงินบริจาคและสิ่งของถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุงเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับชาวบ้านรักปราสาท ต.เทศบาลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

- คณาจารย์  และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และนายกเหล่ากาชาด โดยมอบน้ำดื่ม USR Sripatum และอาหาร จำนวน 1,500 ชุด ให้แก่ ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก

- USR มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำชุดชั้นในที่ได้บริจาค บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)  ไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จ.พระนครศรีอยุธยาและจ.ลพบุรี และมอบสิ่งของบริจาคให้กับ คุณขวัญเรือน แก้วพิจิตร
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จ.ลพบุรี ที่คลังอาหารครอบครัวข่าว 3 สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เข้าไม่ถึง

- มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางเขน นำน้ำดื่ม SRIPATUM USR จำนวน 10,000 ขวดพร้อมถุงยังชีพ และอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในย่านชุมชนบางบัว  ชุมชนเคหะบางบัว ชุมชนสะพานไม้ ชุมชนริมคลอง ชุมชนสามัคคี ชุมชนพหลโยธิน 46 และสถานีตำรวจนครบาลบางเขน

ครัวศรีปทุม ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิด “โรงครัวม.ศรีปทุม” โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ร่วมมือร่วมใจกันทำอาหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในชุมชนต่างๆ บริเวณใกล้เคียงของมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์วัดบางบัว ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในย่านบางบัว ชุมชนวัดบางบัว ชุมชนเคหะบางบัว ชุมชนพหลโยธิน 46 ชุมชนริมคลอง ชุมชนสามัคคีหลังแฟลตบางบัว โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
ชุมชนเทาว์เฮาส์บางบัว ชุมชนสะพานไม้ 2 ปากซอยพหลโยธิน 46 สน.บางเขนสน.พหลโยธิน และกรมทหารราบที่ 11 ฯลฯ อีกทั้งได้ถวายก้อนจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำท่วมขังภายในวัดอีกด้วย