คณะบัญชีจัดการแข่งขันตอบปัญหาบัญชีและภาษีอากร

24 พ.ย. 2553

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการตอบปัญหาบัญชีและภาษีอากร ครั้งที่ 2 โดยมีนักศึกษาของคณะร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน