“ครัวศรีปทุม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

25 พ.ย. 2554

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบอาหารที่จัดทำโดยครัวมหาวิทยาลัยศรีปทุม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนละแวกใกล้เคียงมหาวิทยาลัย คือ ชุมชนบางบัว และชุมชนย่านพหลโยธิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200 ชุด