“เตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัย”

25 พ.ย. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทีมงานบุคลากรปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โดยการนำทีมของอาจารย์ภาคภูมิ  อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบ (IDDC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ร่วมกับบุคลากรสำนักงานอาคารสถานที่