ครัวศรีปทุม ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

23 พ.ย. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมอบอาหารที่จัดทำโดยครัวมหาวิทยาลัยศรีปทุม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนละแวกใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,400 ชุด