พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

24 พ.ย. 2553

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจไทย “Creative Business Development” ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันอุดมศึกษา 3 สถาบัน โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ณ ห้องประชุม 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี