ถวายอาหาร

23 พ.ย. 2554

                 ดร.จรรยา พุคยภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถวายอาหารที่จัดทำโดยครัวมหาวิทยาลัยศรีปทุมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบางบัว พร้อมถวายก้อนจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำท่วมขังภายในวัดอีกด้วย