สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ จัดบรรยาย Growth of a New Technology

24 พ.ย. 2553

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Growth of a New Technology – Based Economy towards Creative and Professional Workforce” ได้รับเกียรติจาก Mr. Ben Ramirez ผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 20 ปี เป็นวิทยากรโดยมีนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องสตูดิโอ 1 ศูนย์มีเดีย อาคาร 30 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน