ม.ศรีปทุม เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2554 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย

22 พ.ย. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัย โดยถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมจะสามารถบริหารจัดการให้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยรอดพ้นจากภาวะน้ำท่วมและดำเนินภารกิจต่างๆได้ แต่นักศึกษาและผู้ปกครองจำนวนมาก ยังอยู่ในภาวะประสบอุทกภัย ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้มีเวลาในการดำเนินการฟื้นฟูที่พักอาศัยและดูแลครอบครัว อีกทั้งลดอันตรายที่อาจเกิดแก่นักศึกษา จากการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมขัง มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2554  ดังนี้ การเปิดภาคเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย นักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 7 มกราคม 2555 ส่วนักศึกษา ภาคปกติ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 9 มกราคม 2555

ระดับบัณฑิตศึกษา เลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2554 ออกไป โดยกำหนดจัดสอบระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2554 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการ หรือติดตามข้อมูลได้ที่ http://www.spu.ac.th/graduate/bangkane/announcements และในดับบัณฑิตศึกษา กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 4 มกราคม 2555

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ด้วยตระหนักถึงปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้มีนโยบายเพื่อแบ่งเบาภาระของนักศึกษา และผู้ปกครอง ในการชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 2/2554 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2555

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ได้จากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีปทุม www.spu.ac.th หรือหากต้องการติดต่อกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อในวันเปิดทำการได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2579 1111 ค่ะ