มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบน้ำดื่มและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

22 พ.ย. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางเขน นำน้ำดื่ม SRIPATUM USR จำนวน 10,000 ขวด พร้อมถุงยังชีพและอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในย่านชุมชนบางบัว  ชุมชนเคหะบางบัว  ชุมชนสะพานไม้ ชุมชนริมคลอง ชุมชนสามัคคี ชุมชนพหลโยธิน 46 และสถานีตำรวจนครบาลบางเขน