ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ เปิดอบรมหลักสูตร Computer-based Project Management

24 พ.ย. 2553

รองศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์ บุญยธโรกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตร “Computer-based Project Management” แก่วิศวกรจาก Local Government Engineering Department (LGED) ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 10 คน ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน