ชนะเลิศฝ่ายหญิง

24 พ.ย. 2553

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสาวอรวรรณ นวมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 12 จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องปัทมา อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน