ผู้บริหารม.ศรีปทุม ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุ รร. สารวิทยา

24 พ.ย. 2553

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม คุณเทพ  สินธวานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์  และอาจารย์วุฒิเดช สินปัญจะ ผู้อำนวยการสำนักงานรับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบของที่ระลึก แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด ในงานแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุโรงเรียนสารวิทยา โดยมี ผอ.พชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมรัชมงคล โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ