“สนับสนุน การแข่งขันรูบิค”

24 พ.ย. 2553

นายเทพ  สินธวานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมแถลงข่าว “Asian Rubik’s Cube Championship 2010″ การแข่งขันรูบิค ระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 1 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้ง นี้ ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย