กฐินพระราชทาน วัดบวรมงคลราชวรวิหาร

20 พ.ย. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร พระอารามหลวง เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป โดยมี รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,447,620 บาท

โดยการเดินทางในครั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์คอยอำนวยความสะดวกยานพาหนะจาก (ปตอ.พัน.6) กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6

กดคลิกชม VDO พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้ที่นี่ครับ