ศรีปทุม ให้การสนับสนุนสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

24 พ.ย. 2553

รศ.ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เข้ามอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดหลักสูตร “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: ผลการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว” ของ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย มาโดยตลอด ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา (1 ต.ค. 53)

ศิลปศาสตร์จัดติวภาษาอังกฤษ GAT เพื่อน้อง ม.6 ครั้งที่ 1
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดติว GAT เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งมีคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์เป็นติวเตอร์ งานนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในกรุงเทพฯและ ปริมณฑล เข้าร่วมทบทวนความรู้ ณ ห้อง Convention 1-2 อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน