สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

24 พ.ย. 2553

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มอบรางวัลให้กับนายจิราวุฒิ ทันจิตต์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเป็นตัวแทนของทีมนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาชื่อทีม “แล้วแต่” ประกอบด้วยนายชินวัตร อัศวินใจเพ็ชร์ นายมงคล อยู่แก้ว นายดนัย อุ่นโชคดี และ นายณัฎ ฐนนท์ จันทร์เจริญ  ซึ่งได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ในการประกวดภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง “สุสานรถ” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ณ ทำเนียบ รัฐบาล