แสดงความยินดี

24 พ.ย. 2553

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  ดร.วรัชญ์  ครุจิต รองคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  เข้าแสดงความยินดีแก่พลโทฉัตรชัย สาลิกัลยะ ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 คนใหม่  ณ ห้องรับรอง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า