เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมปี 2553

24 พ.ย. 2553

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur Development Program)
หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการบริหารองค์กรให้แก่ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) หลักสูตรเดียวในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่าง โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่ทำงานในองค์กรภาคสังคม * เข้ารับการอบรม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดการอบรม จบแล้วได้รับวุฒิบัตร ดังนี้

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 พิธีเปิดโครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน  “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม”
 • สำหรับผู้ปฎิบัติการ ศสก. รุ่นที่ 2 
  • อบรมระหว่างวันที่ 15,16,17,21 และ 22 กุมภาพันธ์ 2554 *ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ 
 • สำหรับผู้บริหาร ศสส.รุ่นที่ 3
  • อบรมระหว่างวันที่ 23,24,25,28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2554 *ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์
 • วันที่ 2 มีนาคม 2554 พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม” 

 • คลิก *รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร วัน เวลา สถานที่

   

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม :
1. เป็นผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ ที่ปัจจุบันทำงานอยู่ในองค์กรภาคสังคม และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.  สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดและยินดีให้ความร่วมมือในการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ภายหลังการอบรม
3. ผู้สมัครในระดับผู้ปฎิบัติการต้องได้รับการอนุมัติและรับรองจากผู้บริหารองค์กร
4. ผู้สมัครทั้ง 2 ระดับต้องยื่นใบสมัครพร้อมบทความสั้นๆ บรรยายถึงเหตุผลที่ต้องการเข้าอบรมและจะนำความรู้ไปทำอะไร ความยาว ไม่เกิน 1  หน้ากระดาษ ( A4)
*องค์กรภาคสังคม หมายถึง องค์กร / หน่วยงาน ที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยไม่แสวงหาผลกำไร

วิธีการสมัคร:  กรอกใบสมัครพร้อมบทความ ส่งมาที่โทรสาร.02 9782593 หรือ E-mail: jantiya.sp@gmail.com  ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2553

ขอสงวนสิทธิ์ รับองค์กรละ 2 ท่าน/รุ่นและพิจารณาเฉพาะผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโทร. 02-978-3300 ต่อ 113 คุณจันทร์ทิญา 087-930-2238 เป็นความร่วมมือระหว่าง USR@SPU โครงการแบ่งปัน และบริษัทไมโครซอฟต์แห่งประเทศไทย