พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความระหว่างม.ศรีปทุมกับการบินไทย

23 ต.ค. 2554

     ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ คุณดนุช บุนนาค กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบินภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับบริษัท การบินไทย จำกัด โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีศิลปศาสตร์ และผู้บริหารคณะ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด  ถ.วิภาวดีรังสิต