ม.ศรีปทุม เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม

19 ต.ค. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบภัยขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2554 และเปิดรับบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภคบริโภค โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับม.ศรีปทุมได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาม.ศรีปทุม บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย มศป.” เลขที่ 158-2-12444-0 และร่วมบริจาคเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ได้ที่อาคาร 9 ชั้น 1 สอบถามโทร 0 2579 1111 กด 1 ดูรายละเอียดที่ www.spu.ac.th