ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

19 ต.ค. 2554

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงเปิดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบภัย ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554 และต้องปิดทำการลงในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะอุทกภัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นำส่งผู้อพยพทั้งหมด ไปยังศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

โดยมีภารกิจดังนี้

1. การรับบริจาคอาหารสด อาหารแห้ง และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

ศูนย์อพยพฯ เปิดรับบริจาคอาหารสด อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้อพยพ

2. การรับบริจาคเงิน

ศูนย์อพยพฯ เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่:

บัญชีชื่อ ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย ม.ศรีปทุม

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 158-2-12444-0

ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. อาสาสมัคร

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์อพยพ

4. จัดตั้ง Call Center

ศูนย์อพยพมีบริการ Call Center ตลอด 24 ชม. เพื่อให้ข้อมูลของศูนย์ ฯ และประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัย