รับมอบของช่วยผู้เดือดร้อนน้ำท่วม จากเกทเวย์ เอลท์แคร์ และสปอร์ต เทอร์ฟ โซลูชั่น

19 ต.ค. 2554

พลเอกเสรี พุกกะมาน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบสิ่งของบริจาค จากบริษัท เกทเวย์ เอลท์แคร์ จำกัด และบริษัท สปอร์ต เทอร์ฟ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย ม.ศรีปทุม  อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน     ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับม.ศรีปทุมได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาม.ศรีปทุม บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย มศป.” เลขที่ 158-2-12444-0  และร่วมบริจาคเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ได้ที่อาคาร 9 ชั้น 1 สอบถามโทร 0 2579 1111 กด 1 ดูรายละเอียดได้ที่ www.spu.ac.th