USR ศรีปทุม ร่วม ช่อง 3 เดินทางบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม อยุธยา-ลพบุรี

10 ต.ค. 2554

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี และผู้ก่อตั้ง USR มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถ่ายภาพกับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อนำสิ่งของบริจาคเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ ต.ป่าตาล, ต.โพธิ์เก้าต้น, ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วม วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

         โดยมี อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนในการมอบสิ่งของบริจาคให้กับ คุณขวัญเรือน แก้วพิจิตร ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จังหวัดลพบุรี ที่คลังอาหารครอบครัวข่าว 3 สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เข้าไม่ถึงต่อไป